Септембар

У току месеца септембра школске 2017/2018. године позајмљене су укупно 352 књиге, скоро троструко више него нпр. у истом периоду претпрошле године. Убедљиво највећи број књига позајмили су ученици III разреда – укупно 112, друго место заузели су ученици V разреда са 62 позајмљене књиге, а њих у стопу прате ученици IV разреда, са 58 позајмица.

„Најрашчитаније“ одељење у септембру је III/4 са 39 позајмљених књига, а следе III/2 са 27 и II/5 са 25 позајмљених књига.

Школску библиотеку највише пута су посетиле и највише књига позајмиле ученице IV/1 Јана Јовановић (8 књига) и Милена Јанковић (6 књига). Наставно и техничко особље укупно има 11 позајмица.

Октобар

У октобру месецу било је нешто мање позајмица него у септембру – 318. На прво место по броју позајмљених књига искочили су ученици IV разреда са 114 позајмица, други су петаци (51 књига), а трећаци су „спали“ на треће место (43 књиге).

Највећи број књига позајмили су ученици одељења IV/5 (46 књига), за њима следи IV/6 (32 књиге), па II/1 (27 књига).

Лепоту читања књига у библиотеци и код куће открили су и други ученици: Јану (са 9 књига), и Милену (са 7 књига) претекле су Славица Радојичић из IV/5 са 20 позајмица и Анастасија Бајић из IV/6 са 12 позајмљених књига. У тзв. вишој настави значајнији број позајмљених књига, укупно 7, бележи само једна ученица – Душанка Прица VIII/3.

Наставно и техничко особље у овом периоду позајмило је 12 појединачних публикација.

НОВЕМБАР

У овом месецу укупан број позајмица био је значајно мањи него у претходна два – само 264. Разлог томе, између осталог, налази се и у чињеници да библиотека у новембру није радила чак пет дана: од 15. 11. до 17. 11. због боравка припадника екстерног вредновања у нашој школи, као и због једнодневног семинара и крсне славе школског библиотекара.

Најажурнији читаоци и овог месеца били су ученици IV разреда, а најрашчитаније одељење IV/6 са чак 62 позајмљене књиге. За четвртацима следе шестаци са 44 позајмљене књиге, од тога највише (14) у одељењу VI/2 .

Наставно и техничко особље позајмило је у овом месецу укупно 8 књига.

Ученици са највећим бројем позајмљених књига били су: у нижој настави Анастасија Бајић IV/6 (12 књига), Теодора Николић IV/6 (11 књига) и Славица Радојичић IV/5 (7 књига); у вишој настави највећи број књига (по 4) позајмили су Михајло Дејановић V/1 и Душанка Прица VIII/3.

ДЕЦЕМБАР

У месецу децембру укупан број позајмљених књига износио је 306. Ученици IV разреда поново су били најревноснији читаоци (101 позајмица), а за њима следе „другаци“ са 61 позајмљеном књигом.

Најрашчитаније одељење и даље је IV/6 са 48 позајмица, а за њим следе IV/5 и II/1 са 26, односно 25 позајмљених књига.

Наставно и техничко особље у овом месецу бележи веома скромних 5 позајмица.

У нижој настави најактивнији корисник библиотечких услуга поново је била Анастасија Бајић IV/6 (9 књига), а у стопу је прате Теодора Николић IV/6 и Ања Додић IV/1 са по 7 позајмљених књига. У вишој настави само једна ученица остварила је 3 позајмице у току месеца – Душанка Прица VIII/3.

ЈАНУАР

Током месеца јануара укупно је позајмљено 159 публикација. Највише књига позајмили су ученици IV разреда (41), а за њима следе ученици V разреда (37) и II разреда (36).

Прво место и титулу најрашчитанијег одељења у јануару деле одељења II/1 и V/1 са по 20 позајмљених књига.

Наставно и техничко особље има 9 позајмица у јануару.

Што се тиче броја позајмљених књига по ученицима, у вишој настави није се издвојио ниједан ученик, а у нижој настави највише књига (4) позајмила је ученица Славица Радојичић IV/5.

ФЕБРУАР

У овом месецу укупно је позајмљено 259 појединачних публикација. Најагилнији су поново ученици IV разреда (61 књига) и II разреда (40), а у вишој настави истакли су се петаци са 44 и седмаци са 36 позајмљених књига.

Најрашчитанија одељења ниже наставе су IV/5 (29 књига) и IV/1 (24 књиге) у нижој настави, односно V/2 (16 књига) и VII/2 (14 књига) у вишој настави.

Наставно и техничко особље током фебруара укупно је позајмило 8 књига.

Међу ученицима су се по броју позајмица издвојиле Славица Радојичић IV/5 (11 књига) у нижој настави и Душанка Прица VIII/3 (4 књиге) у вишој настави.

МАРТ

Током марта месеца остварено је укупно 325 позајмица. Судећи по статистици, највише су читали ученици III разреда (94 позајмљене књиге), а за њима следе ученици VII и VIII разреда са по 47 позајмљених књига.

Најактивније одељење у нижој настави је III/3 са 41 позајмљеном књигом; у вишој настави највише књига (укупно 19) позајмило је VII/4.

Укупно 10 позајмица бележи наставно и техничко особље школе.

Када је у питању број позајмљених књига по ученицима, издвојиле су се по три девојчице и у вишој и у нижој настави: Славица Радојичић IV/5 (6 књига), Анастасија Бајић IV/6 (5 књига) и Кристина Димић IV/2 (4 књиге); Маријана Каљевић VIII/6 (6 књига), Душанка Прица VIII/3 (5 књига) и Теодора Радојичић VII/2 (4 књиге).

АПРИЛ

У априлу месецу укупно је позајмљено 268 књига. Највише књига позајмили су ученици четвртог (63), седмог (58) и другог разреда (48), а најрашчитаније одељење било је II/1 са 23 позајмљене књиге. У стопу га прате IV/1 (21 књига) те IV/5 и IV/6 са по 19 позајмљених књига. У вишој настави истакло се VII/1 са 17 књига.

Наставно и техничко особље позајмило је укупно 8 публикација.

Што се тиче најактивнијих ученика, ситуација је следећа: Ања Додић IV/1 најактивнија је са 5 позајмљених књига, а следе Славица Радојичић IV/5 са 3 и Милена Јанковић IV/1 са две позајмљене књиге. У вишој настави истакла се као и обично Душанка Прица VIII/3 са четири позајмице, а за њом следе Маријана Каљевић VIII/6 и Теодора Радојичић VII/2 са по три позајмљене књиге.

МАЈ

У овом месецу остварена је 261 позајмица. Највећи број књига позајмили су ученици другог (46), шестог (43) и четвртог разреда (38).

Одељење са највише позајмица у мају било је III/3 (16 књига), а у стопу га прате са 15 позајмљених књига II/3, III/1 и IV/1. У вишој настави већи број позајмица имала су одељења VII/6 (13) и VI/2 (12).

Наставно и техничко особље у овом месецу је било најактивније од почетка школске године – остварило је 18 позајмица.

Најактивнији појединци кад су књиге у питању биле су три девојчице: у нижој настави Милена Јанковић IV/1 и Славица Радојичић IV/5 са по 4 књиге, а у вишој настави Маријана Каљевић VIII/6 са 9 позајмљених књига.

*

Пошто се у јуну месецу књиге више не могу позајмљивати, ове две последње недеље школске године биће искоришћене за враћање преосталих позајмљених публикација.

Advertisements